Este blog presenta novedades relativas a los intereses que me mueven por este mundo digital: lecturas, novedades sobre lectura fácil -tema que originó este espacio ya hace unos años-, experiencias docentes y materiales didácticos, y información sobre aspectos de corrección y traducción lingüísticas.

dimarts, d’agost 03, 2010

Persones amb dificultats de lectura transitòries.

Foto extreta de http://planificacioidissenyap.blogspot.com/2010/05/classe-03052010.html

Lectors/es amb suficiència limitada en la llengua oficial o predominant.
Els parlants de llengües no oficials, les persones amb una educació limitada i fins i tot els nens, encara que parlin la llengua oficial, representen els grups de lectors que, d'una manera temporal o permanent, poden trobar beneficiosos els llibres i diaris de lectura fàcil.

Immigrants recents o altres parlants de llengua no nativa.
Els nous immigrants entren dins aquesta categoria. No solament parlen una llengua diferent, sinó que també tenen un rerafons cultural, religiós i educatiu diferent. Durant el període d'assimilació, i fins i tot més enllà, els immigrants poden trobar de gran ajut els materials de lectura fàcil.

Analfabets funcionals i persones en desavantatge educatiu.
L'analfabetisme funcional sovint és el resutlat de múltiples factors, com per exemple manca d'educació, problemes socials i malaltia mental. Les persones analfabetes funcionals manquen de prou habilitats per a la lectura regular i contínua de llibres i altres publicacions. Podem incloure en aquest grup el dels joves que han abandonat els estudis abans de completar el cicle educatiu i que no saben llegir amb prou fluidesa.

Criatures.
Els llibres i els diaris de lectura fàcil també poden funcionar molt bé per a infants, aproximadament fins al nivell del quart de primària.

Informació del text extreta de Font: SALVADOR, E., Taller de tècniques de redacció: lectura fàcil i llenguatge planer, Barcelona, 1 d'octubre de 2009.