Este blog presenta novedades relativas a los intereses que me mueven por este mundo digital: lecturas, novedades sobre lectura fácil -tema que originó este espacio ya hace unos años-, experiencias docentes y materiales didácticos, y información sobre aspectos de corrección y traducción lingüísticas.

divendres, de desembre 04, 2009

L'accés al coneixement i a la cultura: una necessitat i un deure democràtics.Tenir accés a la cultura, la literatura i la informació -i en una forma entenedora- és un dret democràtic. Poder llegir dóna a la gent confiança en ells mateixos, bo i capacitant-los per a ampliar la seva visió del món i per prendre el control de les seves pròpies vides. A través de la lectura, la gent és capaç de compartir idees, pensaments i experiències i de créixer com a éssers humans. Per tal d'exercir els seus drets, una persona necessita rebre i poder interpretar la informació sobre el que està passant a la societat. Facilitar materials de lectura adients per col·lectius que tenen dificultats forma part dels objectius de diversos organismes internacionals i hauria de ser també una preocupació de la nostra societat.

Font: SALVADOR, E., Taller de tècniques de redacció: lectura fàcil i llenguatge planer, Barcelona, 1 d'octubre de 2009.