Este blog presenta novedades relativas a los intereses que me mueven por este mundo digital: lecturas, novedades sobre lectura fácil -tema que originó este espacio ya hace unos años-, experiencias docentes y materiales didácticos, y información sobre aspectos de corrección y traducción lingüísticas.

dimecres, d’agost 18, 2010

¿És possible unificar les necessitats de grups diferents?

Les necessitats de grups diferents, poden realment combinar-se? Aquesta qüestió ha estat molt debatuda. Òbviament, hi ha diferències entre tipus de problemes de lectura, i tots els grups esmentats aquí no poden col·locar-se dins la mateixa categoria. Hi ha diferències en els propòsits vitals per als quals la gent necessita materials de lectura fàcil. S'han desenvolupat criteris, provats i ajustats per a diversos grups, sobretot basats en l'experiència. No obstant, hi ha un acord general entorn al fet que hi ha més factors que uneixen aquests grups que no pas els separen. Molts llibres, diaris i altres publicacions de lectura fàcil poden ser utilitzats per persones de diferents grups.

No és possible que tots els productes de lectura fàcil convinguin a tots els lectors de totes les audiències. Els interessos i experiències del lector són gairebé tan importants per a una experiència exitosa de lectura com ho són la llegibilitat i la comprensibilitat del llibre. El cercle de lectors és sovint més ampli de l'esperat. Hom ha d'assegurar que cada publicació troba els seus lectors apropiats. I aquesta és, sobretot, una qüestió d'informació i màrqueting.

dimarts, d’agost 03, 2010

Persones amb dificultats de lectura transitòries.

Foto extreta de http://planificacioidissenyap.blogspot.com/2010/05/classe-03052010.html

Lectors/es amb suficiència limitada en la llengua oficial o predominant.
Els parlants de llengües no oficials, les persones amb una educació limitada i fins i tot els nens, encara que parlin la llengua oficial, representen els grups de lectors que, d'una manera temporal o permanent, poden trobar beneficiosos els llibres i diaris de lectura fàcil.

Immigrants recents o altres parlants de llengua no nativa.
Els nous immigrants entren dins aquesta categoria. No solament parlen una llengua diferent, sinó que també tenen un rerafons cultural, religiós i educatiu diferent. Durant el període d'assimilació, i fins i tot més enllà, els immigrants poden trobar de gran ajut els materials de lectura fàcil.

Analfabets funcionals i persones en desavantatge educatiu.
L'analfabetisme funcional sovint és el resutlat de múltiples factors, com per exemple manca d'educació, problemes socials i malaltia mental. Les persones analfabetes funcionals manquen de prou habilitats per a la lectura regular i contínua de llibres i altres publicacions. Podem incloure en aquest grup el dels joves que han abandonat els estudis abans de completar el cicle educatiu i que no saben llegir amb prou fluidesa.

Criatures.
Els llibres i els diaris de lectura fàcil també poden funcionar molt bé per a infants, aproximadament fins al nivell del quart de primària.

Informació del text extreta de Font: SALVADOR, E., Taller de tècniques de redacció: lectura fàcil i llenguatge planer, Barcelona, 1 d'octubre de 2009.