Este blog presenta novedades relativas a los intereses que me mueven por este mundo digital: lecturas, novedades sobre lectura fácil -tema que originó este espacio ya hace unos años-, experiencias docentes y materiales didácticos, y información sobre aspectos de corrección y traducción lingüísticas.

dijous, de juliol 01, 2010

Reflexionant en veu alta.

Ja fa uns quants dies que el curs s'ha acabat. Això no vol dir, però, que no tinguem feina. Amb la Lectura Fàcil sempre hi ha coses a fer, i en aquest moment plàcid, de reflexió, vull anotar en aquest quadern d'experiències les tasques que han quedat pendents i aquelles altres que seran motiu de dedicació en els mesos que segueixen, una mica a mode d'organització d'allò que s'esdevindrà d'ara en endavant.

M'agradaria implicar-me en aquesta causa de fer extensiu el dret democràtic a la lectura de dues maneres: una, com a dinamitzadora, que ja ho sóc, d'un club, d'un grup de persones que senten l'interès per la lectura i per aprendre la llengua; i de l'altra, com a escriptora, que ho intento ser, de textos senzills en un format accessible a un major nombre de persones. Aquesta segona tasca no és fàcil, no, però per aquest motiu vaig realitzar amb interès un dels Tallers de tècniques de redacció que l'Associació Lectura Fàcil ve impartint des de ja fa un cert temps. Avui he tingut el desig de contactar amb alguns dels companys que van fer aquella sessió d'aprenentatge amb mi. Tinc les adreces de correu electrònic i potser m'hi posaré en contacte, més que res perquè en aquest grup era ben visible la diversitat d'interessos dels participants, i això és el que fa interessant la tasca d'extensió de les directrius de la lectura fàcil arreu del món. No només hi havia mestres amb alumnes que patien algun grau de discapacitat, que també, sinó que, sobretot, hi havia persones vinculades amb el món empresarial que es preocupaven per fer més intel·ligible els missatges als seus clients o socis, així com persones del món hospitalari,  del món associatiu, etc. Amb ells voldria establir un diàleg constructiu que m'ajudés a definir alguns dels paràmetres que, ara per ara, i en el meu cas concret, només són aplicables al col·lectiu immigrant, nouvingut, i de les persones grans, però que com ja es veu és molt més ampli. Tinc, doncs, pendent contactar amb aquestes persones i comprovar com han aplicat aquelles tècniques apreses en la seva activitat laboral quotidiana. Però, i ho deia fa un moment,  és gran el desig que tinc d'emprendre una activitat creativa en l'àmbit literari en aquest format de la lectura fàcil, i és així, certament, com tinc algunes idees ja apuntades del que podria ser un recull de relats en un futur no molt llunyà. Veurem si tot això és possible.

En segon lloc, atès que aquest curs 2009-2010 ha estat marcat per alguns canvis a la Biblioteca Mestre Martí Tauler de Rubí, em veig amb el deure de fer una valoració exhaustiva del que ha suposat el canvi d'ubicació de la nova biblioteca, pel que fa al nombre d'assistents, la freqüència de les sessions, les característiques dels seus membres, els diferents nivells de llengua observats, les lectures efectuades, etc. Aquesta anàlisi és urgent fer-la, i em comprometo a començar ja a esbossar-la.

En tercer lloc, també hem d'abordar la programació per al curs vinent. Hem de fer la tria de llibres que es llegiran, tenint en compte els que ja s'han llegit, les novetats editorials, i els interessos dels mateixos participants. En aquesta programació també es contempla l'ús de materials complementaris, que a hores d'ara són imprescindibles per a facilitar la bona comprensió del text i l'adquisició d'una major autonomia de competència lingüística. Les propostes que es vagin penjant podran ser comentades pels mateixos lectors, sempre amb el benentès que la tria es farà en funció del nombre d'exemplars disponibles al catàleg col·lectiu de les nostres biblioteques.

I, com no, hi ha la feina d'aquest blog, que no és poca, i que últimament és important, atès que la lectura fàcil està de moda i ho palesa l'interès que els mitjans de comunicació hi estan mostrant, i això implica fer front, de la mà d'altres membres de l'Associació Lectura Fàcil, a les invitacions que puguin sorgir per estendre la informació que s'hi relaciona a tot aquell que hi estigui interessant. La promoció i divulgació de les nostres activitats també entra dins aquest llistat d'activitats amb què obrirem els ulls al setembre.

Feina, he dit? Molta feina, però feta amb gust, no hi dubteu!! Som-hi? SOM-HI!!!