Este blog presenta novedades relativas a los intereses que me mueven por este mundo digital: lecturas, novedades sobre lectura fácil -tema que originó este espacio ya hace unos años-, experiencias docentes y materiales didácticos, y información sobre aspectos de corrección y traducción lingüísticas.

divendres, d’abril 02, 2010

Què és la lectura fàcil?S'entén com a llibre-fàcil els materials lectors (i també els àudio-visuals) elaborats amb especial cura per poder ser llegits i entesos per tots aquells que tenen dificultats lectores i/o de comprensió. Hi ha dues definicions del terme lectura fàcil lleugerament diferents: una es refereix a l'adaptació lingüística d'un text que el fa més fàcil de llegir que el text mitjà, però que no el fa més fàcil de comprendre; l'altra es refereix a l'adaptació que fa més fàcils tant la lectura com la comprensió.

Existeixen unes directrius internacionals que donen orientacions sobre els aspectes tant formals com de contingut per elaborar aquest tipus de materials. No es pot parlar de normes estrictes, però sí d'un principi bàsic: construir una història concreta i lògica amb una sola línia argumental.

Font: SALVADOR, E., Taller de tècniques de redacció: lectura fàcil i llenguatge planer, Barcelona, 1 d'octubre de 2009